Седем години след убийството на банскалията Васил Донев-Доневио децата му продължават да водят съдебни спорове за наследството. Най-прясното е дело за делба на нива от 3 дка и половина в Благоевград. Имотът се намира в местността Шеиница и е урегулиран парцел в урбанизирана територия, като 1/3 от него е собственост на бизнесдамата Цветанка Денинска, пише struma.bg.

Четирите деца на покойния банскалия от двете мужени не могат да се спогодят за останалите 2/3, заради което в Районен съд – Благоевград е заведено дело за делба. Искът е подаден от втората жена на Доневио – Ивелина Андонова, която представлява малолетните си деца, коита са на 13 и 8години. На последното заседание съдия Гюлфие Яхова прикани страните към доброволна делба, но адвокатът на децата от първата жена на Доневио изразиха категорично несъгласие.

Така и този имот ще бъде поделен от съда. Припомняме, че Ивелина Андонова беше завела дело в Окръжен съд за наследствения дял във фирмата “Вайк-2005 ООД срещу бизнес ортаците на покойния й мъж – братята Йордан и Иван Еринини-Джипсовете и Константин Обецанов. От името на двете малолетни деца майката искаше да им бъдат изплатени 83 750 лв., колкото е равностойността на 12,5 идеални части от капитала на дружеството, притежавани от Васил Донев до смъртта му.

Адвокатът на ответниците оспори изцяло исковата претенция с мотива, че наследствените идеални части на децата са изцяло изплатени. Това е станало по силата на договор за покупкопродажба от 28 декември 2012 г., съгласно който 125 дружествени дяла на Васил Донев са изкупени от Йордан Еринин за 25 260 лв. За прехвърлянето е дадено разрешение от Районен съд – Разлог, като общата продажна цена е била разпределена между четирите му деца. Валентин и Йорданка от първия брак са получили по 7500 лв., а другите две – Васил и Мария, по 5130 лв., които като малолетни са били представлявани от майката при сделката.

Парите са били платени по банков път преди подписване на договора, който е представен като доказателство. Вещото лице, извършило съдебно-счетоводната експертиза по делото, бе изчислил, че дружественият дял на Васил Донев е бил 62 000 лв. Окръжният съдия Румяна Бакалова счете, че след като малолетните деца чрез своята майка са прехвърлили чрез продажба наследствените си дялове, претенцията е неосноватална и отхвърля иска от 83 750 лв.

Припомняме, че Васил Донев бе застрелян до кравефермата си в разложкото с. Баня на 3 юли 2012 г. Килърите убиха и шофьора му Бинко Робов, както и работничката Емине Кьосова, които се возеха заедно с него в джипа му. Убийството остана неразкрито, но след смъртта на Доневио започнаха съдебни делби за наследството.

Преди време най-големият син Валентин осъди брат си и сестра си Васил и Мария да му платят близо 16 000 лв. Освен имоти, четирите деца наследиха и кредит от 400 000 лв. на баща им, който бил обезпечен с ипотека. След убийството му големият му син Валентин сам е погасявал месечните вноски към банката. Той осъди на два пъти брат си и сестра си да му платят техния дял от погасяването на заема. Последва друго дело за следващите вноски от 15 875 лв.

Майката на малолетните деца Ивелина Андонова бе обяснила, че няма основание да дава тези пари. Валентин трябвало да си ги приспадне от наема, който получава от механата в Банско, също 5.2019 г. 

Според съда обаче твърдението, че Валентин е отдал под наем заведението – в лично качество или като пълномощник на дружеството, е останало недоказано. Съдебно-оценителна експертиза бе установила, че пазарната стойност само на част от имотите, които малолетните деца наследили в Банско и с. Баня, е 615 233 лв. Тогава малолетните деца бяха осъдени да платят на своя по-голям брат претендираната сума от 15 875 лева. Ивелина Андонова не се е отказала от съдебната битка за механа “Антик” в Банско и продължава да води дела.