Голям терен общинска земя е била заграбена от Атанас Мавродиев, който наскоро бе осъден за злоупотреба с евросредства и по тази причина бе освободен от Общинския съвет в Стамболийски.

Мавродиев „приобщил” към стопанския двор, в който е превърнал имота си на бул. „Тракия” в Стамболийски, около 240 кв. м. от страната на булеварда и още 70 кв. м. от страната на полския път, който води до намиращите се в близост оранжерии.

Целият този терен бе ограден от Атанас Мавродиев с висока телена ограда, която днес бе демонтирана по разпореждане на кмета Георги Мараджиев, за да може Общината да влезе във владение в собствения си имот.Преди това комисия от общински експерти е установила незаконното навлизане на Мавродиев в общинския имот и няколко пъти той е бил уведомяван, че трябва да го освободи. Толерантно от страна на общинска администрация е бил изчакан достатъчно дълго да го направи.

Не е освободил общинския терен и затова се стигна до днешното демонтиране на оградата. То бе извършено от ОП БКС в присъствието на комисия от Община Стамболийски, представител на служба „Земеделие” и на служители на полицията.

Самият Мавродиев е бил уведомен за предстоящите действия за влизане на Общината във владение в собствения й имот, но така и не се появи на място.

С техниката на БКС се наложи да бъдат преместени и няколко изоставени от собственика им части от тежка земеделска техника, за да бъде освободена завзетата от него земя.

Мрежата и коловете, които бяха извадени, за да се демонтира оградата, вече са на отговорно пазене в ОП БКС и ще бъдат върнати на собственика, като за целта той трябва лично да си ги получи. Ще му бъде предоставена и пълна разценка на извършената от БКС дейност, за която ще трябва да заплати, след като не е освободил общинския терен доброволно.

В момента има сложени оградителни ленти, с които са очертани точните граници на имота на Мавродиев и всеки може да види колко общинска земя е бил завладял той преди това.