В 8,08 часа е възстановено захранването на засегнатите от аварията в подстанция “Орион” клиенти и в момента се води разследване за причините за пожара в инсталациония колектор. Най-вероятно причината за авариятията е кражба или повредени кабели.
В 7.20 беше изключена уредбата на подстанция &quot;Орион&quot;. Дежурният персонал установи, наличието на дим излизащ от колекторите на подстанцията, като тя е превантивно изключена. В резултат без захранване останаха: Люлин &ndash; 7,8,9,10, Надежда &ndash; 1,3,5, Кв. Модерно предградие и Връбница 1 и 2. <br /> <br /> В рамките само на последните два месеца ЧЕЗ направи две голями инвестиции заради посегателство върху нейни съоръжения. Наскоро компанията започна проект за 2,5 млн. лв. за подмяна на ключов кабел, който захранва редица обществени сгради, включително и Министерски съвет. Кабелът беше увреден при опит за кражба през май тази година.<br /> <br /> От началото на 2008 г. до момента кражби на съоръжения по мрежата на ЧЕЗ са нанесли щети на обща стойност над 18 млн. лв. Средствата, които компанията инвестира за възстановяване на щетите, са част от инвестиционната й програма и при нормални обстоятелства ЧЕЗ би могла да ги вложи в развитие и модернизация на електроразпределителната мрежа.<br /> <br />