Съдия Калина Илиева, която в понеделник беше избрана чрез системата за случайно разпределение на дела за съдия докладчик по дело за обявяване в несъстоятелност на КТБ си направи отвод днес, стана ясно от съобщение на Софийския градски съд.
Съобщението за избирането на съдия Илиева бе съпроводено с подчертаване на факта в някои медии, че тя е командирована от СРС, поради което би могло да се накърни безпристрастното разглеждане на делото. С оглед избягване на такива съмнения, съдия Илиева си направи отвод. Отново чрез системата за случайно разпределение, делото бе разпределено на съдия Иво Дачев.<br /> <br /> Извършена бе и вътрешна проверка защо номерът на делото не присъства в системата на ВСС, която показа, че е възникнал технически проблем с интернет връзката. <br /> <br /> Номерът на делото е генериран, но заради срив в системата не е получен. Проблемът е отстранен в ранния следобед днес и номерът на делото вече присъства в системата. Припомняме още че, синдиците в КТБ трябва да бъдат назначени от Фонда за гарантиране на влоговете, а не от съдията по делото./БЛИЦ<br /> <br />