Началникът на отдел “Наркотици” към Христо Разсолков твърди, че името на олимпийския шампион Гълъбин Боевски не е било засичано по линия на трафика на дрога в София по време на работата на отдела към СДВР.
&ldquo;Следя случая с интерес не само защото Боевски е известен. Ние обаче не сме работили Боевски&rdquo;, казва Разсолков пред в.&rdquo;България днес&rdquo;. <br /> <br /> Сред големите играчи на пазара на дрога у нас комисарят посочва наркогрупата на Таки. &ldquo;Таки беше един от най-силните лидери на наркопазара през последните 10 години. Неговата бригада се отличаваше с определена йерархия и контрол. <br /> <br /> Имаше хора, които отговаряха за проучването на пазара, такива, които разпространяваха дрогата, и такива, които наказваха дилърите, които продаваха чужда д рога. Таки имаше най-мощната наказателна структура. Бригадата му ползваше полицейски прийоми по време на силовите акции. <br /> <br /> Тогава нямаше как всеки да излезе и да продава дрога, без да получи разрешение от покровителите си&rdquo;, заявява Разсолков. <br /> <br /> &ldquo;В момента по-сериозните наркобосове са в ареста. Сега има две-три по-големи групи, които са в конфликт помежду си&rdquo;, допълва комисарят. <br /> <br /> <br />