Главният прокурор Сотир Цацаров внесе в Народното събрание искане за снемане имунитета на народния представител от парламентарната група на БСП – Светла Бъчварова - Пиралкова, съобщиха от Прокуратурата.
По досъдебно производство на Софийска градска прокуратура са събрани доказателства за това, че като председател на управителния съвет на Селскостопанската академия, Светла Бъчварова &ndash; Пиралкова съзнателно е сключила неизгодна сделка, от която е произлязла значителна вреда за академията - в размер на 1 326 671,36 лв. и случаят е особено тежък - престъпление по чл. 220 ал.2 във вр. с ал.1 НК.<br /> <br /> Селскостопанската академия (ССА) е организация за научни изследвания, за приложна, обслужваща и спомагателна дейност в областта на земеделието, животновъдството и хранителната промишленост.<br /> <br /> Селскостопанската академия е юридическо лице на бюджетна издръжка и второстепенен разпоредител с бюджетни средства към Министерство на земеделието и храните.<br /> <br /> В периода от 04.07.2008г. до 28.06.2011г. Светла Бъчварова &ndash; Пиралкова е била Председател на управителния съвет на Селскостопанската академия. <br /> <br /> Със заповед от 21.07.2009г. министърът на земеделието и храните е предоставил на Селскостопанската академия за ползване 9 726,224 дка земеделски земи, намиращи се в землището на с. Стражица и с. Карвуна. <br /> <br /> Без да е взето решение от Управителния съвет на ССА, на 13.08.2009г. Светла Бъчварова &ndash; Пиралкова, в качеството си на Председател на Управителния съвет на организацията е сключила договор за съвместна научно изследователска и опитно &ndash; производителна дейност върху тази земеделска земя с &bdquo;Литекс Комерс&ldquo;АД. Договорът е сключен за срок от 10 години, като &bdquo;Литекс Комерс&ldquo;АД е следвало да заплаща на ССА 17 500 лева годишно или по 1,80 лева на декар. <br /> <br /> Агротехническите и икономическите експертизи, възложени от Софийска градска прокуратура са доказали, че в същия период от време арендната цена за районите, в които се намирала предоставената на &bdquo;Литекс Комерс&ldquo;АД земеделска земя е от 70 до 80 лева. При реална базова пазарна цена от 70 лева за един декар обработваема земеделска земя, за отдадените по договора 9 726,224 дка, сумата като приход за ССА би могла да бъде в размер на 680 835,68 лв. В резултат на сключения явно неизгоден договор от Светла Бъчварова &ndash; Пиралкова, на Селскостопанската академия е причинена вреда в размер на 1 326 671,36 лева.<br /> <br /> Законова пречка за наказателното преследване на Светла Бъчварова &ndash; Пиралкова е обстоятелството, че към настоящия момент тя е народен представител в 43 &ndash; то Народно събрание и в това си качество се ползва с имунитет.<br /> Главният прокурор е сезирал Народното събрание, тъй като съгласно чл. 70 ал.1 от Конституцията в тези случаи Парламентът е органът, който може да даде разрешение за възбуждане и провеждане на наказателно преследване за извършеното от Светла Бъчварова &ndash; Пиралкова престъпление от общ характер &ndash; по чл. 220 ал.2 във вр. с ал.1 от НК./БЛИЦ<br /> <br /> &nbsp;