Масови кражби на ток от учебни и социални заведения в Пловдив са констатирали експертите на Съюза за стопанска инициатива. Още при първата проверка на едно училище в града е установено, че електромерът за един ден е навъртял електричество, колкото обичайно се консумира за 15 дни, обясни председателят на Съюза в Пловдив Христо Гагов.
Кражбите са възможни, заради сериозни пропуски в смесеното ползване на трансформаторите и трафопостовете, а интересът на крайния потребител не е защитен, твърдят експертите на Съюза за стопанска инициатива. Съгласно Закона за енергетиката, енергийните дружества са длъжни да защитят по такъв начин елтаблата и търговските електромери, до които имат достъп много хора, че да не може да се краде ток от тях, уточни Христо Гагов. Проверките на специалистите са показали още, че новите електромери, монтирани от EVN не мерят точно, което се отразява на сметките на клиентите. Съюзът за стопанска инициатива ще предприеме тотални проверки за кражби на ток в най-уязвимите обекти, каквито са социалните заведения и училищата. Неправителствената организация обсъжда мерки и за защита на наемателите на магазини в големи търговски обекти, тъй като има случаи, в които собственикът на сградата да печели до 5000 месечно от разликата между реално консумираното електричество и фактурираното. <br /> <b>Димана Тодорова, БЛИЦ </b><br />