Ръкописен документ представиха в Регионалния исторически музей – Варна, адвокатът Христо Петров и издателят Иван Даракчиев. Двамата се явиха пред медиите заедно със свои поддръжници, за да обявят, че са намерили някъде книжа, които графологично са изследвани в други музеи на страната, съобщава petel.bg.
Целта била да се докаже, че находката е била притежание на българския революционер Раковски, и двамата твърдо вярвали в това. Според тях писанието се състои от два философски трактата &ndash; за масонството и за човешките ценности. <br /> <br /> Това според тях доказвало масонската принадлежност на Раковски, а тетрадката следвало да влезе в историята като тефтерчето на Левски, който също според тях бил от масонските редици. Резултатите от никаква експертиза обаче не бяха изложени, поради което историци от музея обявиха липсата на тежест на документа.<br /> <br /> Представители на местни исторически и граждански сдружения веднага скочиха с контрааргументи по темата. Те обявиха, че Петров и Даракчиев искат да набедят революционерите ни за масони и да представят някакъв ръкопис за нещо, което той не е. Петров и Даракчиев реагираха емоционално и обвиниха присъстващите, че искат да ги провалят в откритието им.<br /> <br /> В залата обаче присъстваха и мнозина техни поддръжници, които упорито ги защитаваха в твърденията, че Раковски е масон и че ръкописът е негов.<br /> <br /> От музея обявиха също няколко аргумента по темата &ndash; според отдела за връзка с обществеността базата е разрешила събитието, тъй като се е доверила на другите музеи в страната, които са се произнесли за документа. Васил Тенекеджиев от РИМ обаче потвърди, че никакви доказателства за произхода на писанието не е видял или чул. Освен това съобщи, че двамата му носители са от археологическо дружество, което носи името на предишно такова, но няма нищо общо с него и оттам следата се губи. <br type="_moz" /> <br />