От Светия синод ще поискат ревизия на текстовете в закона за културното наследство, които дават право на администрацията да се разпорежда над храмовете с историческо значение.
Дядо Максим лично е подписал документа, който пращат на законодателите. В него е посочено, че единствено Българската православна църква може да се разпорежда в църквите - те не са музеи и не може административни органи да определят режима на ползването им под предлог, че трябва да се съхраняват. От синода искат в закона да се допише, че има религиозно наследство и да се изброят всички светини, които са културно наследство - храмовете, иконите и обредният инвентар. /БЛИЦ