В Министерството на културата никога не е обсъждана възможността за промяна на статута на сградата на „Ески джамия” в Стара Загора от архитектурно-строителен, художествен и археологически паметник от национално значение с цел превръщането й в действащ молитвен дом, съобщават от Министерство на културата.
Това се казва в писмения отговор на министъра на културата проф. Стефан Данаилов до народния представител Евгений Жеков. Депутатът Евгений Жеков с писмо с вх. № 854-06-475 от 24.07.2008 г. до министър Данаилов направи питане дали се предвижда изменение на предназначението на сградата на „Ески джамия” в Стара Загора с цел тя да се превърне от паметник на културата в действаща джамия при предстоящото й укрепване и социализиране.
В писмения отговор наСтефан Данаилов, изпратен вчера до народния представител Евгений Жеков, се казва: "Уважаеми г-н Жеков, в отговор на Вашия въпрос за намеренията на Министерството на културата по отношение статута и предназначението на сградата на „Ески джамия” в Стара Загора заявявам категорично, че никога в министерството не е обсъждана възможността за промяна на статута й като архитектурно-строителен, художествен и археологически паметник от национално значение и превръщането й в действащ молитвен дом. Нашата позиция по въпроса имах възможност да обоснова в отговор на въпроса на народния представител Ахмед Юсеин по време на парламентарния контрол на 20 януари 2006 г. Потвърждение на нашето виждане за запазването на джамията като многофункционален паметник на културата с експониране на историческите останки, устройване на музейна сбирка, на зала за изложби и концерти и т.н. е и фактът, че Проектът за цялостно архитектурно-строително възстановяване и експониране на сградата на „Ески джамия” е един от проектите, по които Министерството на културата ще бъде бенефициент и е включен за финансиране в рамките Оперативна програма „Регионално развитие”(приоритетна ос 3 – „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.1. – „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура” – 2009-2013 г.). За неговото реализиране ние работим в тясно взаимодействие с областния управител и с кмета на Стара Загора”.  /БЛИЦ