Започна поставянето на скеле за консервация на крепостната стена, източно от южната порта на хълма Трапезица, съобщи археологът Мирко Робов. На краен етап е разкриването на полукръглата кула, която е служила за отбрана на подстъпите към югоизточната порта.Тя е подходът през основната вътрешна столична комуникация между Царевец и Трапезица.
Археологът допълни, че в ход на почистване е един отводнителен отвор в крепостната стена, който е много добре запазен. Съоръжението отвежда от първото помещение след Югоизточната порта и надолу в крепостната стена, много добре запазено откъм лицевата страна, допълни Мирко Робов. /БЛИЦ