Представете си пустиня. Огромна, безкрайна, докъдето ви стигат очите. Докато се взирате напред, различавате очертанията на куб. Опишете го:
Как изглежда? Какъв е размерът на куба? От какво е направен - прозрачен ли е или не? И къде се намира - на пясъка или във въздуха?

До куба има стълба. Опишете я. Колко голяма е тя? Каква е местоположението й спрямо куба - облегната ли е на него или не? Изправена ли е или е сгъната?

Ето че се появява и кон. Опишете го. Какъв кон е, как се движи, див ли е или спокоен?

А сега - резултатите!

Кубът сте самите вие! Размерът на куба е с размерите на самочувствието ви. Ако виждате голям куб, вие вероятно сте напълно сигурни в себе си. Ако е по-малък куб, може би не толкова много. Ако кубът е в пясъка, вероятно сте прагматични, здраво стъпили на земята. Ако е в небето, обичате да мечтаете и да преследвате мечтите си. Ако кубът е прозрачен, сте открити. Ако той е непрозрачен, сте трудни за разгадаване.

Стълбата олицетворява приятелите. Ако е подпряна на куба, те зависят от вас. Ниска ли е, или висока? Показва дали сте слаби или силни в живота. Изправена, или сгъната? Можете да си направите изводите оттук сами.

Конят е мечтаният ви партньор. Той ви казва много за това, което искате. Можете да отгатнете сами какво искате от любимия човек. 

Източник: dama.bg