Зимата освежава, преобразява и дори успокоява. Изглежда, че целият свят е снежна приказка и изпълва всичко с тишина. Даже и най-големите противници на това време на годината не могат да не бъдат изпълнени с вълшебството на изпълващата всичко природа. AdMe.ru представя 17 зимни снимки, които още веднъж потвърждават, че зимата е истинско чудо.
<img width="510" vspace="2" hspace="2" height="338" border="2" src="/documents/newsimages/editor/201502/20.jpg" alt="" /><br /> <img width="510" vspace="2" hspace="2" height="287" border="2" src="/documents/newsimages/editor/201502/20-1.jpg" alt="" /><br /> <img width="510" vspace="2" hspace="2" height="287" border="2" src="/documents/newsimages/editor/201502/20-2.jpg" alt="" /><br /> <img width="510" vspace="2" hspace="2" height="340" border="2" src="/documents/newsimages/editor/201502/20-3.jpg" alt="" /><br /> <img width="510" vspace="2" hspace="2" height="338" border="2" src="/documents/newsimages/editor/201502/20-4.jpg" alt="" /><br /> <img width="510" vspace="2" hspace="2" height="340" border="2" src="/documents/newsimages/editor/201502/20-5.jpg" alt="" /><br /> <img width="510" vspace="2" hspace="2" height="732" border="2" src="/documents/newsimages/editor/201502/20-6.jpg" alt="" /><br /> <img width="510" vspace="2" hspace="2" height="383" border="2" src="/documents/newsimages/editor/201502/20-7.jpg" alt="" /><br /> <img width="510" vspace="2" hspace="2" height="287" border="2" src="/documents/newsimages/editor/201502/20-8.jpg" alt="" /><br /> <img width="510" vspace="2" hspace="2" height="720" border="2" src="/documents/newsimages/editor/201502/20-9.jpg" alt="" /><br /> <img width="510" vspace="2" hspace="2" height="340" border="2" src="/documents/newsimages/editor/201502/20-10.jpg" alt="" /><br /> <img width="510" vspace="2" hspace="2" height="340" border="2" src="/documents/newsimages/editor/201502/20-11.jpg" alt="" /><br /> <img width="510" vspace="2" hspace="2" height="408" border="2" src="/documents/newsimages/editor/201502/20-12.jpg" alt="" /><br /> <img width="510" vspace="2" hspace="2" height="341" border="2" src="/documents/newsimages/editor/201502/20-13.jpg" alt="" /><br /> <img width="510" vspace="2" hspace="2" height="340" border="2" src="/documents/newsimages/editor/201502/20-14.jpg" alt="" /><br /> <img width="510" vspace="2" hspace="2" height="339" border="2" src="/documents/newsimages/editor/201502/20-15.jpg" alt="" /><br /> <img width="510" vspace="2" hspace="2" height="287" border="2" src="/documents/newsimages/editor/201502/20-16.jpg" alt="" /><br />