Ако човек погледне от птичи поглед градът-езеро Ганве в Република Бенин, може да остане озадачен от къщичките, разпръснати във водата…. Само че не става дума за наводнение… Сега 20 хиляди души наричат това място свой дом.
Този град в центъра на езеро Нокоуе се е появил отдавна - преди повече от 500 години, и понякога го наричат Африканска Венеция.<br /> <img width="510" vspace="2" hspace="2" border="2" height="383" alt="" src="/documents/newsimages/editor/201402/111111(7).jpg" /><br /> В началото на 17-и век наричали Бенин Дахоми и това била една от най-мощните държави в света. Главна етническа и лингвистична група там била народността Фом, които сключвали сделки с португалците. Вместо да дават своите хора в робство, те се договорили с португалците да им продават роби от други племена.<br /> <img width="510" vspace="2" hspace="2" border="2" height="383" alt="" src="/documents/newsimages/editor/201402/222222(6).jpg" /><br /> Езеро Нокоуе е направо огромно, а град Ганве се е появил сред водите му като средство, с помощта на което хората могли да избягнат робството. Затова не е учудващо, че преводът на названието на града означава &bdquo;Ние оживяхме&ldquo;.<br /> <br /> От тогава до сега Ганве постоянно се променя , което се дължи на самата география на това място, но в крайна сметка племето развило сложна и успешна култура на езерото.<br /> <img width="510" vspace="2" hspace="2" border="2" height="383" alt="" src="/documents/newsimages/editor/201402/555555(3).jpg" /><br /> В туристическите пътеводители за Бенин едва ли е отбелязан този уникален град във водата, а най-малкото би бил описан като предпочитано място от туристите. В него има само няколко лавки на занаятчии и единствени хотел и ресторант.<br /> <img width="510" vspace="2" hspace="2" border="2" height="340" alt="" src="/documents/newsimages/editor/201402/444444(5).jpg" /><br /> Семейният живот в Ганве е много необичаен. Мъжете основно се занимават с риболов, и продават своя улов на жените.<br /> Те пък трябва да продадат рибата на пазара, за да изхранят своите деца и мъже. <br /> <br /> От 1996 година градът е в списъка на ЮНЕСКО. Той непрекъснато нараства, а и Бенин все повече привлича вниманието на чуждестранните туристи и търсачи на приключения./БЛИЦ<br /> <br /> <br /> <br />