Днес Бургас с право заема челни места в различни положителни класации. С всяка година градът придобива все по-европейска визия и върви с уверени крачки напред. Стара истина обаче е, че за да имаш светло бъдеще, трябва да познаваш миналото си. Но дори голяма част от кореняк бургазлиите се затрудняват да изброят всички имена, с който е бил наричан Бургас през вековете, пише kmeta.bg.
&nbsp;Според изследване на краеведа Иван Бубалов, от възникването си до наши дни черноморският град е бил известен с имената: Поро, Пиргос, Бургас и Анхиало Бургас. Появата на тези названия е свързана с географските и природните дадености на залива.<br /> <br /> С името Поро на картите се отбелязва нововъзникнало селище през 16 в. &ndash; предшественик на днешен Бургас. То се е формирало на северния бряг на залива (около днешната Централна гара) след 1550 г. Изследването показва, че картографите използват наименованието Поро в продължение на 166 г. (от 1584 до 1750 г.) Постепенно обаче селището започнало да се нарича и с други имена &ndash; Пиргос, Боргас, Бургас. Името Поро е било изместено напълно от картите след Освобождението (1878 г.)<br /> <br /> Интересен факт е, че на една военна карта, изработена за Руско-Турската война (1768 &ndash; 1774 г.) и показваща пътищата от България към Цариград, картографите са отбелязали крепостна кула между Бургас и Поморие, наречена с името Пирсо. Според Бубалов тя се е намирала на &bdquo;високия северен бряг, в близост до Летния театър и Морското казино&rdquo;. От кулата са се наблюдавали идващите кораби от Поморие (Анхиало), а също и движещите се по суша хора, пешеходни кервани и военни части. Те са минавали по стария римски крайбрежен път, който се извивал от кръстовището при Старата болница и се е спускал към Старите хали. Именно няколкото крепостни кули в района са станали причина средновековното градче<br /> <br /> Поро да започне да се нарича Пиргос &ndash; т.е. кула, изградена върху стената на стратегическа крепост. В по-широк смисъл наименованието &bdquo;пиргос&ldquo; се възприема като название за &bdquo;укрепление, крепост, замък&rdquo;. Затова при анализиране на стари източници трябва да се следи самия контекст. Aко &bdquo;превъртим лентата&rdquo; малко по-назад във времето, можем да проследим откъде идва съвременното наименование на града &ndash; Бургас.<br /> <br /> Топонимът &bdquo;Бургас&rdquo; има далечен тракийски произход. Той се е получил от основата &bdquo;пирг&rdquo;. Под влиянието на фонетичните закони през вековете формата се е преобразувала на &bdquo;пирг &ndash; бирг &ndash; бург&ldquo; &ndash; до Бургас. Чисто смислово между тези наименования няма съществена разлика, защото &bdquo;пирг&rdquo; означава кула, а &bdquo;бург&rdquo; &ndash; укрепление, крепост, замък. От тези обяснения става ясно, че името Бургас е свързано с някакви крепости. Затова в някои източници може да се види, че Бургас е наричан &bdquo;Град на крепостите&rdquo; или Град на бургите&rdquo;.