Резерватът „Кроноцки“ – място с напълно естествен произход, играе огромна роля в историята на флората и фауната на Руската федерация. На неговата територия, благодарение на умелата работа на работници и учени, са запазени изключително редки видове като северен елен, снежна овца, морска видра и други.

Мястото е известно с много забележителности, които привличат вниманието – вулкани, езера, гейзери. Но особена заслуга за неговата популярност играе едно интересно и все още непознато място – Долината на смъртта в Камчатка.

Историята на това място започва много преди времето да бъде открито. Неговият създател е природата със своите жестоки и необясними феномени – вулканични изригвания, кипяща лава, минерали и гейзери. Това е земя на парадокси, земя, където не само няма място за живот, но където смъртта е неразделна част от нея.

Вижте защо това красиво и необикновено място носи това зловещо име и какви изумителни неща са открили учените там - на pochivka.blitz.bg!