Мистериозен камък се намира на Джендем тепе. Той има излъчване като за цял терапевтичен комплекс. До този извод стига преди няколко години покойният вече радиестезист доцент Ангел Калинов.
Откритието му е фундаментално. От него могат да се създадат разнообразни теории за връзката между живата и неживата природа и как се отразява тя върху хората. <br /> <br /> Неслучайно Младежкия хълм се смята за най-лековитото тепе. Причината е именно уникалният камък, който доцентът открива с помощта на махало. Ученият в действителност попада не на един камък, а на залежи на огромен минерал с размери 17 на 17 м, който се издига и над земята, но в по голямата си част е под повърхността. &quot;Скалата на здравето&quot;, както я нарича доцент Калинов, излъчва енергия, която се разпръсква в пространството и е лековита. &quot;Ако стоиш там един час, животът ти се увеличава с 10 години, обяснява приживе доцентът. <br /> <br /> Изводите, до които стига са, че престоят върху минерала не само действа благотворно на здравето и удължава живота, но и може да избави хората от пороците.<br />