ЕК предложи въвеждане на още правила в защита на туристите, които се отнасят до отказ от пътуване и свързаните с това допустими размери на обезщетения към туроператора, както и как да бъдат овъзмездени туристите, когато пътуването им се провали. За първи път се обръща специално внимание на онлайн туроператорите, които най-често работят с индивидуални клиенти. В случай на фалит на туроператора, вече се предвижда туристът да бъде върнат в дома си, без да плаща за транспорта, дори когато е направил резервацията си индивидуално.
Прекратяването на договора за ваканция ще бъде безплатно, ако протести, стачки или природни бедствия се окажат пречка или посолствата препоръчват да не се посещава даден район.<br /> <br /> Организаторите на пътуването ще носят цялата отговорност за качеството на услугата и няма да могат да препращат клиентите към подизпълнителите - превозвачи и хотелиери. Туристите ще търсят обезщетение за нематериални щети в резултат на провалена ваканция. Предвижда се при необходимост клиентите да отправят жалбите си единствено към туроператора, независимо коя част от платената услуга не е отговаряла на предвиденото в сключения договор.<br /> <br /> Отпада изискването за отпечатване на брошури с предложения за ваканция, което ще спести на бизнеса около 390 млн. евро годишно.<br /> Цените на туристическата услуга не могат да бъдат променяни, ако до пътуването остават по-малко от 20 дни. Туристите запазват правото си да се откажат от почивката, ако някой от основните елементи на пътуването бъде променен.&nbsp;/БЛИЦ