Пътувалите българи през месец октомври тази година са повече от колкото през същия месец през 2019, съобщава "Трафик".

Въпреки продължаващата епидемична обстановка в страната пътуванията на български граждани в чужбина са 493.1 хил., или с 4.2% над регистрираните през миналата година за същия период. 

Не обаче такава е картината на пътуващите чужденци у нас. Посетили са ни само около половината от броя на дошлите през 2019.


През октомври 2020 г. посещенията на чужденци в България са 419.1 хил. или с 45.3% по-малко в сравнение с октомври 2019 година.

Оказва се, че най-малко отлич има сред пътуващите у нас за идване на гости или за транзит. Срив е регистриран при пътуванията по всички наблюдавани цели: „почивка и екскурзия“ - с 67.7%, „служебна“ - с 57.7%, и „други“ (вкл. гостувания и транзитни преминавания) - с 22.5%.

Транзитните преминавания през страната са 53.1% (222.6 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

От общия брой чужденци, посетили България през октомври 2020 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 44.7%, или с 53.1% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

Регистриран е спад в посещенията на граждани от всички наблюдавани страни. Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ намаляват с 30.9%.