21 век - светът напредва все по-бързо и по-бързо, най-новите технологични постижения, космическото проучване, роботиката и електрониката заместват човешкия труд. 

Но въпреки несекващото развитие на науката и технологиите, много страни в света все още живеят не само под границата на бедността, но под линията на мълна мизерия и антисанитарни условия.


Разбира се, всички биха искали и в тези страни всичко да е наред - децата да са сити, облечени и обути, семействата да живеят в къщи с климатик, а не в кутии, да имат толкова вода и храна, колкото е необходимо, я също и квалифицирана медицинска помощ. Но тези държави не са успели да се измъкнат от пълната си бедност и помощта на развитите страни не решава техните проблеми.

Още можете да прочетете на pochivka.blitz.bg