Япония е колоритна страна, в която всеки турист може да намери нещо интересно за себе си. Но не всички туристи са запознати с местните норми за поведение, което предизвиква гняв сред японците. Местните делят туристите на няколко групи - туристи от Азия (Китай, Южна Корея и др.), туристи от Европа и бившите съветски републики и третата група - туристи от САЩ.

Трябва да отбележим, че японците не правят разлика между различните европейски и американски туристи, също както на средностатистическия европеец му е трудно да различи японец от кореец. Но все пак да кажем какво не харесват японците - четете на pochivka.blitz.bg!