В Онежкото езеро има повече от 1300 острова, но един от тях, с неразбираемо и неруско название - Кижи, се отличава от всички останали. На този остров се намират най-ценните паметници на руската дървена архитектура.
Това са постройки от 18 век, изработени изработени в съответствие с по-древни принципи на строителство, без нито един гвоздей и в стила на по-древни архитектурни традиции, които величаво се възвишават над околния пейзаж и поразяват със своето великолепие. На острова има и по-стари постройки, които са били докарани там в средата на миналия век. Може да се видят ковачница, селска къща, параклиси, хамбари и бани, а и така се пресъздава историческата атмосфера на Кижския църковен двор. /БЛИЦ<br /> <br /> <iframe width="500" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="" src="https://www.youtube.com/embed/dwrEFGosXXw"></iframe>