Пътниците, преминали през “Летище София” ЕАД през 2017 г., нарастват с 30%. Основно това се дължи на увеличените полети на нискотарифните авиокомпании Ryan Air и Wizz Air, пише в отчета на дружеството за миналата година. 

През 2017 г. “Летище София” е обслужило 6,49 млн. пътника, което е с 1,5 млн. пътника повече спрямо 2016 г. Авиокомпанията Ryan Air е превозила 1,434 млн. пътника, а Wizz Air – 1,957 млн. пътника, което е увеличение съответно с 12,4% и с 34,7%. Броят на пътниците, преминали през Терминал 1 нараства с 12,4%, докато пътниците през Терминал 2 се увеличават с 44,8%. В рамките на година на летище София са обработени общо 20 875 тона товари, което е с 298 тона по-малко спрямо 2016 г., (намаление с 1,4%).

През 2017 г. на летище София са кацнали и излетели общо 57 673 самолета, което е с 11,3%, или с 5844 самолета повече спрямо 2016 г. Една от причините за това е, че от месец април 2016 г. нискотарифната авиокомпания Ryan Air стартира полети на летище София, като през 2017 г. разшири полетната си програма до Европа и реализира 8543 кацания и излитания на самолети (5 504 повече от 2016 г.). Другата нискотарифна авиокомпания Wizz Air, която стъпи на летище „София“ преди 10 години, е с 10 950 реализирани полета за 2017 г., като е с 1592 повече от отчетените за 2016 г. (ръст със 17,0%).

В резултат на увеличените полети, “Летище София” отчита печалба за 2017 г. в размер на 11,4 млн. лв. Това е с 25,2 млн. лв. повече, от реализираната загуба през 2016 г. в размер на 13,82 млн. лв.