Климатът е един от първите фактори, на които туристът обръща внимание, преди да тръгне на пътуване. Не без причина най-популярни сред почиващите са именно онези страни, които се отличават с меки климатични условия.

Изглежда, че няма нищо по-лесно от избора на държава с най-приятен климат. Всъщност за това е достатъчно само да се обърне внимание на нейното положение спрямо земния екватор. Колкото по-близо до него, толкова по-меки ще бъдат метеорологичните условия; и колкото по-нататък, толкова по-неблагоприятни. Но в действителност всичко не е толкова просто, колкото изглежда в началото. Въпросът се усложнява от факта, че всеки човек възприема понятието „приятен климат“ по различен начин.


Още можете да прочетете на pochivkablitz.bg