Служителите на хотелите понякога изпитват трудности. В какво състояние техни гости напускат стаите и какво ли просто не намират после там!

Броят на хората, които се настаняват всеки ден в хотелите, е толкова голям, че няма нищо изненадващо: някои от тях, меко казано, са странни. Нещата, оставени от гостите, са предимно за да забавляват служителите, като внасят известно разнообразие в ежедневната работа. Ето няколко истории от хотели по целия свят. 


Още можете са прочетете на pochivkablitz.bg