Повърхността на нашата планета се формира от милиарди години и далеч не е равна. Постоянните движения и колебания на тектонските плочи водят до образуването на най-високите планини и най-"бездънните" депресии.

Авторът на видеото, приложено по-долу, предлага да се говори за най-дълбоките места в света. Каньоните, пукнатините и океанските дълбини се формират от силата на природата, но има места, които са антропологични, тоест направени от човека, но са изумителни.


Още можете да прочетете на pochivkablitz.bg