Когато през 1986 година учените направили оглед от въздуха на плато Устюрт, намиращо се на полуостров Махгишлак в Казахстан, от височината на полета им се открила огромна територия, изцяло осеяна със странни рисунки. По размер всяка рисунка достигала в диаметър до 100 м.
С един канал, който минава от знак до знак, били изобразени различни форми: спирални, кръгови и елипси, и всичко заедно напомняло на трилистник или крило на птица и водно конче. От земята било невъзможно да се възприемат тези спирални форми като нещо цяло и изглежда за това до средата на 80-те години никой не ги е забелязвал.<br /> <br /> На въпроса за времето на създаването на рисунките, също никой не може да даде отговор. Отначало учените решили, че те са относително млади, но изучващите платото почвоведи са уверени, че огромните знаци са древни и възрастта им е няколкостотин години. Почвата в района е пореста и затова следите, оставени върху нея може да се запазят дълго време.<br /> <br /> До момента не е даден точен отговор, а учените се разделят в мненията си. Едни са склонни да смятат, че е възможно знаците да са оставени пред периода на неолита. Други се придържат към противоположно мнение - че рисунките са направени неотдавна. Остава и загадка кой е бил авторът на този &bdquo;ленд-арт&rdquo; и какви цели са преследвани при създаване на огромните рисунки. Първото, което идва на човек на ум е, да съпостави рисунките от платото Устюрт с геоглифите от платото Наска.<br /> <br /> На запад от плато Устюрт, с неговите загадъчни знаци, на разстояние няколко километра, била открита не по-малко интересна находка. Оградени от два защитни вала, се спотайват развалините на древно селище. На външния вал, на ширина от 10 метра, били поставени островърхи камъни, с което напомнял ограда. Но повече учените се заинтригували от конструкцията на паметника, имащ вид на олтар за жертвоприношения.<br /> <br /> Интересно е, че нито жертвеникът, нито рисунките на платото имат аналози, и връзката между тези две находки става все по-ясна. <br /> <br /> В продължение на много години полуостров Мангишлак е предмет на огромен интерес от страна на учените. Открити са били повече от 1000 паметника, отнасящи се към Средновековието, сред които има множество надземни и подземни храмове и некрополи, както и изсечени направо в скалите малки помещения, които са служили или за гробници, или за обител на мюсюлмански отшелници. Какво още има да се открие, времето ще покаже./БЛИЦ<br /> <br /> <iframe width="500" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="" src="https://www.youtube.com/embed/qfYeYSnogyk"></iframe>