В миналото канибализмът е бил разпространен по всички части на света. С развитието на цивилизацията и колонизирането на тези места тази ужасяваща практика, която според някои учени всъщност е съвсем естествена, е изкоренена.

Все още, обаче, има племена, които ядат хора и използват трупове в религиозните си ритуали.

Тези племена се намират в някои от най-отдалечените кътчета на света, където живеят по същия начин както и преди хиляди години.

Кои са тези племена и как изглеждат те - вижте на pochivka.blitz.bg!