В околностите на село Чупрене се намира едноименният биосферен резерват от естествени букови и смърчови гори, чиято площ надхвърля 1439 хектара. В него се срещат и редки растения като нарцисовидна съсънка, безстъблена тинтява, петров кръст, витошко лале. В резервата гнездят 170 вида птици, най-ценни от които се смятат белошипата ветрушка, ливадният дърдавец, черният щъркел. В него се опазва единствената в България естествена популация на глухар.
Резерватът е включен в списъка на ЮНЕСКО като защитена територия през 1977 година. До неотдавна е било забранено да бъде разглеждан отблизо. Сега през вековните гори преминава екопътека, но посетителите се предупреждават да не палят огън, да не берат цветя и билки, да не плашат птиците или да развалят гнездата им.<br /> <br /> Още три защитени местности могат да бъдат видени по дестинацията Монтана - Чипровци - Чупрене - Ружинци. Първата е &quot;Копрен&quot;, която се намира в Копиловския дял на Западна Стара планина. И в нея растат вековни широколистни и иглолистни гори, но по-впечатляващи са двата най-красиви водопади в Северозападна българия - Дуршин скок и Водният скок.<br /> <br /> Защитена местност е и Миджур, която се намира на територията на община Чупрене. Недалеч от село Равна, община Чипровци, се намира друго красиво природно място - Равненско градище, което също е защитено. Известно е с редките си естествени растителни видове - лаврово бясно дърво, самодивско двете и бодлив залист. /БЛИЦ<br /> <br />