Във Великобритания започва търсенето на човек, който да бъде нает като пазач на малкия остров Лиху, който се намира в Ламанша. Мъжът, който е заемал тази длъжност е напуснал неотдавна и се е преселил във Франция, след като е работил на острова цели 14 години.

Островът е бил изоставен през 80-те години, но през 2005 година животът там отново е бил възобновен. Именно и оттогава е работил последният пазач, който сега овакантява длъжността. 

Какви са задълженията на пазача и от какво може да се възползва, четете на pochivka.blitz.bg.