Наричат Тутракан Търново на Дунава. Градът от хилядолетия се е настанил по живописните склонове край голямата река.Сегашната територия на града и местността около него е обитавана още от праисторическо време. Първата поява на римляните тук датира от 15 г. пр.н.е., когато завладяват земите между Хемус/Стара планина/ и р.Данубиус /Дунав/ до Черно море.
При римския император Веспасиан /69-98 г./ се издигат укрепителни съоръжения /&rdquo;стражеви кули&rdquo;/ до с.Нова Черна, Старо село, Тутракан и Пожарево. При император Улпий Траян /98-117 г./ при Тутракан се образува селище с ранг на викус /село/ и се построява кастел, наречен Трансмариска. Той е бил важна станция на пътя от Сингидунум /Белград/ за Константинопол /Истанбул/. Отбелязан е и на епиграфски паметници /каменни надписи/ и всички карти /итинерарии/.<br /> <br /> Археологически разкопки и находки доказват, че славяните се заселват в Тутракан и неговата околност през втората половина на VI век, като обитават античните селища.<br /> <br /> Градът е част от Първата българска държава, а името му произлиза от пълководческа титла &ldquo;тмутаракан&rdquo;, или таркан, което е дума за командир на гранично поделение. По-късно е отбелязван като Рекран, Закатра, Тракан, Диркана и Татракам. В началото на ХХ век Тутракан е най-големият дунавски риболовен център. <br /> <br /> Амбициозен проект на общинското ръководство през последните няколко години полага основите на развитието на туризма и превръщането на града и общината в атрактивна туристическа дестинация. Проектът &ldquo;Трансмариска - древното начало на Тутракан&rdquo; е по Оперативна програма &ldquo;Регионално развитие&rdquo;. Общата цел на проекта е да допринесе за икономическата диверсификация на община Тутракан посредством развитие на туристическия потенциал на региона чрез изграждане и маркетинг на високо конкурентен и устойчив интегриран туристически продукт с висока добавена стойност, разработен върху два от най-значимите на национално равнище обекти, а именно античният кастел &ldquo;Трансмариска&rdquo; и селището Рибарска махала.&rdquo;<br /> <br /> С реализирането на проекта се възпроизвежда по атрактивен начин културно-историческото наследство на Тутракан чрез възвръщане на автентичния вид на част от крепостта &ldquo;Трансмариска&rdquo; и на 5 къщи от обект Рибарска махала, както и чрез подобряване на съпътстващата ги инфраструктура и въвеждането на звуково-светлинно шоу в унисон със специфичните архитектурни и исторически особености на отделните обекти. Възстановен бе участък от крепостната стена с дължина 36 м чрез изпълняване на необходимия консервационен надзид. Частично бе възстановена източната и западна кула с необходимия консервационен надзид.<br /> <br /> В кула 1 са изградени места за сядане и малки експозиции със снимки от находките при изкопните работи, извършени на Трансмариска. Запечатани са според направеното предписание на зидовете на всички антични структури. Префугирани са по технологичен рецептурник и попълване на липсващите блокове в лицевата зидария. <br /> <br /> С реализирания вече проект &ldquo;Трансмариска - древното начало на Тутракан&rdquo; ръководството на Община Тутракан си е поставило амбициозната задача да допринесе за възраждането на живота и икономиката в града и общината, повишаване качеството на живот, както и превръщането на града в търсена и предпочитана туристическа дестинация за български и чуждестранни туристи и гости.<br /> <br /> <strong>Източник Стандарт <br /> </strong><br />