След като приключило завладяването от монголите на Централна Азия, по-голямата част от армията на Чингис хан и синовете му станали воини от тюркски племена. Разбира се, монголите също били там, но само като военни командири, офицери или елитни войски от тежката конница.

И затова във всяка една от основаните държави те много бързо се асимилирали сред по-многобройните тюрки, с които са имали общ начин на живот и обща вяра. Ако изключим самата Монголия, това се е случвало навсякъде: тюркизацията се е провела както в угата Чагатаи, така и в Златната Орда и в държавата Хулагу.


Още можете да прочетете на pochivkablitz.bg