Ние живеем в северното полукълбо, така че географията на нашите места е някак по-близка и по-позната за нас. Но все пак е интересно какво има от противоположната страна на земното кълбо.

Можете ли да си представите къде е най-южната населена точка на нашата планета? На теория има два варианта: Австралия и Южна Америка. В Антарктида, разбира се, никой не живее.


Още можете да прочетете на pochivkablitz.bg