Алтай се нарича още „Страната на сините езера“, тъй като тук има повече от двадесет хиляди най-чисти езера. Но най-необичайното и мистериозно е Пустото езеро. Външно незабележимо и малко по размер (площ по-малка от два квадратни километра), то повече от другите заслужава внимание и изучаване.

Намира се в Западен Сибир на територията на Кузнецк Алатау. Това езеро е наречено пусто, но тъй като в него не живее нито един представител на флората и фауната: нито риба, нито земноводни, нито ракообразни, нито водорасли. Нито един представител на подводния свят не е в състояние да оцелее във водите на Пустото езеро.


Още можете да прочетете на pochivkablitz.bg