Тринадесет евродепутати от няколко политически групи в Европейския парламент, сред които и българският евродепутат Мария Габриел от ЕНП/ГЕРБ, подадоха писмена декларация за създаването на вело-маршрути по поречието на река Дунав. Тя е по инициатива на председателите на Дунавския форум, евродепутатите Silvia-Adriana Ţicău (S & D) и Michael Theurer (ALDE). Декларацията беше открита за подписване на започналата в Страсбург месечна пленарната сесия на Европейския парламент.
Евродепутатите призовават Европейската комисия за насърчаване на инвестициите за развитие на велосипедните пътища за периода 2014-2020 г. и за популяризирането на велосипедните алеи. Вносителите на декларацията приканват Комисията да гарантира прилагането на съответното законодателство на ЕС за велосипедните маршрути.<br /> <br /> &quot;35 милиона граждани на ЕС използват велосипеди всеки ден, а над 100 милиона европейци карат редовно. Ето защо е важно да се разработят велосипедните пътеки по поречието на р. Дунав и Дунавското пространство. Добрите връзки са от ключово значение за региона на река Дунав както на вътрешно ниво, така и на европейско. Необходимо е подобряването на тези връзки между хората, особено чрез инфраструктурата и културата&quot;, заяви българският евродепутат Мария Габриел.<br /> <br /> Авторите призовават всички депутати от Европейския парламент да подпишат декларацията с оглед нейната значимост. Според правилника на ЕП, когато декларацията е подписана от мнозинството евродепутати - 384, тя се публикува в протоколите с имената на подписалите я и се изпраща до Европейската комисия. Документът е открит за подписване до 15 юли 2013 г.<br /> <br /> &quot;Призовавам колегите да подпишат писмената декларация за велосипедни маршрути. Важно е да бъдат създадени такива по поречието на р. Дунав, защото имаме шанс да превърнем Дунавския регион в туристическа дестинация не само за европейските граждани&quot;, заключи Мария Габриел./БЛИЦ<br />