Ерата на Великите пионерски пътешествия започва между 15 и 17 век. По това време технологичният напредък в корабостроенето и корабоплаването улеснява изследването извън познатите граници. 

В допълнение към търговията със стоки, много държави започнали търговия с роби. Търговията с роби била удобен начин за предаване на болести на нови места и народи, например от Субсахарска Африка до Карибите и Америка. На определени места и това довело до появата на нови болести, някои от които започнали да мутират и от болести по животните към хората.


Още можете да прочетете на pochivkablitz.bg