Повечето от нас познават световните забележителности от снимките, които ги показват в целите им красоти и историческо величие. От създаването им насам обаче светът се е променил драстично. Така средата около тях е станала толкова различна, че си струва да се хвърли и по един алтернативен поглед.
<br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>ПИРАМИДИТЕ В ГИЗА</strong></span><br /> <br /> <img src="/documents/newsimages/editor/201404/giza.jpg" width="520" height="390" vspace="2" hspace="2" border="2" alt="" /><br /> <br /> <img src="/documents/newsimages/editor/201404/giza2.jpg" width="520" height="390" vspace="2" hspace="2" border="2" alt="" /><br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>АКРОПОЛЪТ</strong></span><br /> <br /> <img src="/documents/newsimages/editor/201404/acr.jpg" width="520" height="414" vspace="2" hspace="2" border="2" alt="" /><br /> <br /> <img src="/documents/newsimages/editor/201404/acr2.jpg" width="520" height="346" vspace="2" hspace="2" border="2" alt="" /><br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>ТРИУМФАЛНАТА АРКА<br /> </strong></span> <br /> <img src="/documents/newsimages/editor/201404/arc.jpg" width="520" height="350" vspace="2" hspace="2" border="2" alt="" /><br /> <br /> <img src="/documents/newsimages/editor/201404/arc2.jpg" width="520" height="361" vspace="2" hspace="2" border="2" alt="" /><br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>МОНА ЛИЗА<br /> </strong></span> <br /> <img src="/documents/newsimages/editor/201404/monaliza.jpg" width="520" height="369" vspace="2" hspace="2" border="2" alt="" /><br /> <br /> <img src="/documents/newsimages/editor/201404/monaliza2.jpg" width="520" height="466" vspace="2" hspace="2" border="2" alt="" /><br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>СТОУНХЕНДЖ</strong></span><br type="_moz" /> <br /> <img src="/documents/newsimages/editor/201404/stoun.jpg" width="520" height="346" vspace="2" hspace="2" border="2" alt="" /><br /> <br /> <img src="/documents/newsimages/editor/201404/stoun2.jpg" width="520" height="336" vspace="2" hspace="2" border="2" alt="" /><br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>ХРАМЪТ КААБА В МЕКА<br /> </strong></span> <br /> <img src="/documents/newsimages/editor/201404/kaaba.jpg" width="520" height="346" vspace="2" hspace="2" border="2" alt="" /><br /> <br /> <img src="/documents/newsimages/editor/201404/kaaba2.jpeg" width="520" height="373" vspace="2" hspace="2" border="2" alt="" /><br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>СЕНТРЪЛ ПАРК, НЮ ЙОРК<br /> </strong></span> <br /> <img src="/documents/newsimages/editor/201404/park.jpg" width="520" height="409" vspace="2" hspace="2" border="2" alt="" /><br /> <br /> <img src="/documents/newsimages/editor/201404/park2.jpg" width="520" height="1101" vspace="2" hspace="2" border="2" alt="" /><br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>ПАНТЕОНЪТ</strong></span><br /> <br /> <img src="/documents/newsimages/editor/201404/rim.jpg" width="520" height="390" vspace="2" hspace="2" border="2" alt="" /><br /> <br /> <img src="/documents/newsimages/editor/201404/rim2.jpg" width="520" height="565" vspace="2" hspace="2" border="2" alt="" /><br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>ЗАБРАНЕНИЯТ ГРАД<br /> </strong></span> <br /> <img src="/documents/newsimages/editor/201404/kirai.jpg" width="520" height="346" vspace="2" hspace="2" border="2" alt="" /><br /> <br /> <img src="/documents/newsimages/editor/201404/kitai2.jpg" width="520" height="346" vspace="2" hspace="2" border="2" alt="" /><br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>НИАГАРСКИЯТ ВОДОПАД<br /> </strong></span> <br /> <img src="/documents/newsimages/editor/201404/niagara.jpg" width="520" height="347" vspace="2" hspace="2" border="2" alt="" /><br /> <br /> <img src="/documents/newsimages/editor/201404/niagara2.jpg" width="520" height="236" vspace="2" hspace="2" border="2" alt="" /><br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>ТАДЖ МАХАЛ<br /> </strong></span> <br /> <img src="/documents/newsimages/editor/201404/taj.jpg" width="520" height="356" vspace="2" hspace="2" border="2" alt="" /><br /> <br /> <img src="/documents/newsimages/editor/201404/taj2.jpg" width="520" height="325" vspace="2" hspace="2" border="2" alt="" /><br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>БРАНДЕНБУРГСКА ВРАТА<br /> </strong></span> <br /> <img src="/documents/newsimages/editor/201404/brand.jpg" width="520" height="344" vspace="2" hspace="2" border="2" alt="" /><br /> <br /> <img src="/documents/newsimages/editor/201404/brand2.jpg" width="520" height="348" vspace="2" hspace="2" border="2" alt="" /><br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>МАУНТ РЪШМОР<br /> </strong></span> <br /> <img src="/documents/newsimages/editor/201404/prez.jpg" width="520" height="344" vspace="2" hspace="2" border="2" alt="" /><br /> <br /> <img src="/documents/newsimages/editor/201404/prez2.jpg" width="520" height="333" vspace="2" hspace="2" border="2" alt="" /><br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>СЕНТ МИШЕЛ<br /> </strong></span> <br /> <img src="/documents/newsimages/editor/201404/france.jpg" width="520" height="345" vspace="2" hspace="2" border="2" alt="" /><br /> <br /> <img src="/documents/newsimages/editor/201404/france2.jpg" width="520" height="404" vspace="2" hspace="2" border="2" alt="" /><br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>ЗНАКЪТ ХОЛИВУД<br /> </strong></span> <br /> <img src="/documents/newsimages/editor/201404/hil.jpg" width="520" height="344" vspace="2" hspace="2" border="2" alt="" /><br /> <br /> <img src="/documents/newsimages/editor/201404/hil2.jpg" width="520" height="345" vspace="2" hspace="2" border="2" alt="" /><br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>САГРАДА ФАМИЛИЯ<br /> </strong></span> <br /> <img src="/documents/newsimages/editor/201404/sagr.jpg" width="520" height="713" vspace="2" hspace="2" border="2" alt="" /><br /> <br /> <img src="/documents/newsimages/editor/201404/sagr2.jpg" width="520" height="390" vspace="2" hspace="2" border="2" alt="" /><br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>САНТОРИНИ</strong></span><br /> <br /> <img src="/documents/newsimages/editor/201404/sant.jpg" width="520" height="325" vspace="2" hspace="2" border="2" alt="" /><br /> <br /> <img src="/documents/newsimages/editor/201404/sant2.jpg" width="520" height="346" vspace="2" hspace="2" border="2" alt="" /><br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>ГИБРАЛТАРСКАТА СКАЛА<br /> </strong></span> <br /> <img src="/documents/newsimages/editor/201404/gibr.jpg" width="520" height="347" vspace="2" hspace="2" border="2" alt="" /><br /> <br /> <img src="/documents/newsimages/editor/201404/gibr2.jpg" width="520" height="416" vspace="2" hspace="2" border="2" alt="" /><br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>МАЛКАТА РУСАЛКА<br /> </strong></span> <br /> <img src="/documents/newsimages/editor/201404/merm.jpg" width="520" height="520" vspace="2" hspace="2" border="2" alt="" /><br /> <br /> <img src="/documents/newsimages/editor/201404/merm2.jpg" width="520" height="288" vspace="2" hspace="2" border="2" alt="" /><br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>АЛАМО</strong></span><br /> <br /> <img src="/documents/newsimages/editor/201404/alamo.jpg" width="520" height="345" vspace="2" hspace="2" border="2" alt="" /><br /> <br /> <img src="/documents/newsimages/editor/201404/alamo2.jpeg" width="520" height="315" vspace="2" hspace="2" border="2" alt="" /><br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>ЛАС ВЕГАС<br /> </strong></span> <br /> <img src="/documents/newsimages/editor/201404/vegas.jpg" width="520" height="346" vspace="2" hspace="2" border="2" alt="" /><br /> <br /> <img src="/documents/newsimages/editor/201404/vegas2.jpg" width="520" height="390" vspace="2" hspace="2" border="2" alt="" /><br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>БЕЛИЯТ ДОМ<br type="_moz" /> </strong></span> <br /> <img src="/documents/newsimages/editor/201404/white.jpg" width="520" height="346" vspace="2" hspace="2" border="2" alt="" /><br /> <br /> <img src="/documents/newsimages/editor/201404/white2.jpg" width="520" height="346" vspace="2" hspace="2" border="2" alt="" /><br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>ВЕЛИКАТА КИТАЙСКА СТЕНА<br /> </strong></span> <br /> <img src="/documents/newsimages/editor/201404/stena.jpg" width="520" height="346" vspace="2" hspace="2" border="2" alt="" /><br /> <br /> <img src="/documents/newsimages/editor/201404/stena2.jpg" width="520" height="390" vspace="2" hspace="2" border="2" alt="" /><br /> <br type="_moz" />