Блатото Кеава се намира в Естония, а хидро-геологичната му структураи досега си остава неразгадана тайна. Обикновено блатата нарастват нагоре и по такъв начин се образува хълмиста повърхност. Блато Кеава се понижава в краищата си, което, всъщност е и загадката за учените.
Съществуват много мнения по повод на този факт: или това е свързано с понижаването на нивото на подпочвените води, или с подземното русло на захранващия го ручей. Блато Кеава се явява място за поклонничество. Говори се, че притежава свръхестествени сили и има доста зловещ вид. Това, всъщност, прави добра услуга на естонците, като ежегодно със своята тайнственост привлича много туристи. <br /> <br /> Това блато се намира на територията на резерват Киннумаа. През него преминава дъсчена пътека. Нейната дължина е 800 метра, а широчината и &ndash; 1,2 м и води до блатен прозорец, където е разположена площадка за наблюдение. Блатната вода притежава лечебни свойства и желаещите се може да се окъпят. Всъщност, това загадъчно блато не е особено интересно за учените и затова не бързат да се занимават с него. Но това съвсем не пречи на естонците с гордост да показват тази забележителност в своята страна./БЛИЦ<br /> <iframe width="500" height="315" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/y-lJFcYpMNE" allowfullscreen=""></iframe>