Автомобилът все повече придобива характеристиките на движещ се компютър, така че не е изненадващо, че в него се появяват функции от битовата електроника.
Новите технологии са използвани предимно, за да се гарантира безопасността и комфорта, но за развлеченията също има място във виртуалния свят, който се организира във вътрешността и около колата.

Кои са 5-те удивителни технологии на автомобилите на следващото поколение вижте и прочетете в auto.blitz.bg.