Комисията за защита на околната среда към Европейския парламент режи да завиши нормите за емисии на въглероден диоксид след 2021 година. Реакциите на автомобилната промишленост на тази инициатива не закъсняха.

Стана онова, от което се опасяваха в бранша: Комисията за защита на околната среда към Европейския парламент призова за съществено завишаване на нормите за CO2 в автомобилната промишленост след 2021 година, а инициативата бе предложена от малтийския социалдемократ Далли. 

За да научите повече за голямата секира, подготвяна за производителите на автомобили, четете auto.blitz.bg.