Подобренията на автомобили, над които стотици инженери и дизайнери са оставили своя почерк, често могат да водят до разочарования и за това трябва да се подхожда пресметливо. В тази компилация обаче, ще видим ужасни автомобилни франкенщайни, които в основната си част буквално ни шокираха - от Lamborghini претъпкано с неонови светлини до нещо, което се опитва да прилича на Mercedes SLR.
Подгответе си нервите и натиснете бутона Play: