През 1896 година в София все още нямало трамваи, улицата не била озарена от жълто-оранжевите проблясъци на електрическите лампи, павето липсвало, а единственият шум идвал от виковете на уличните продавачи, виенето на кучета, мяукането на уличните котки и кукуригането на сутрешните петли.

Съвсем скоро обаче това било на път да се промени.

Точно същата година в столицата в съзвучие с цялостното модернизиране на града и гонитбата на европейския дух бил внесен първият автомобил, който завинаги променил динамиката на градския живот и неговите шумове…

Софиянци едва преживели огромния си шок от „дяволските колца“ (велосипедите), които се завъртели из града само няколко години по-рано, и ето че дошъл ред на новото технологично чудо в лицето на колата. Но както при „бицикъла“, така и при автомобила фурор не липсвал.

Хората, които дотогава били свикнали да се придвижват единствено с каруци файтони или пеша, не могли да си представят как екзотичното нововъведение не използва кон или някакво друго животно, което да го тегли напред.


За да научите повече, посетете auto.blitz.bg.