От КАТ припомнят санкциите, които грозят нарушителите в началото на зимния сезон.

Какво трябва да направим, за да ги избегнем?

Провери изправността на спирачната система (чл. 139, ал. 1, т. 1 от ЗДвП).

Провери и поддържай чисти, видими, регулирани и в изправност фаровете, стоповете, габаритите, мигачите (чл. 100, ал. 4, т. 2 от ЗДвП).

Провери оборудването на 3- или 4-колесното МПС за обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка (чл. 139, ал. 2, т. 1 – 4 от ЗДвП).

Принудителни административни мерки:

Когато пътното превозно средство е технически неизправно, то временно се спира от движение до отстраняване на неизправността (чл. 171, т. 2, б. „а“ от ЗДвП).

Каква е глобата при управление на технически неизправно ППС четете в auto.blitz.bg.