Рискът от зареждане на автомобила с некачествено гориво съществува дори при опитните шофьори.


Такъв бензин или дизел може да се определи само по външния вид, а след зареждането за лошо гориво ще свидетелстват цял комплекс от нежелани резултати: от прекомерни вибрации до загуба на мощност и изхвърлянето на сажди. 

Автомобилният механик Александър Земсков разказа какво трябва да се направи при тази ситуация. 

Сложно изливане и прочистване на горивната система

На първо място експертът съветва колата да бъде спряна и да се предприемат мерки за евакуация на превозното средство до най-близкия сервиз. 

За да научите повече, посетете auto.blitz.bg.