Лекарите невролози доказаха, че в основата на това неприятно явление лежи ... информационният конфликт - несъответствието между информацията, постъпваща в главния мозък от различните сензори на човешкия организъм. Всичките неприятности възникват заради срив в работата на вестибуларния апарат. Този орган отговаря за това, ние твърдо да си стоим на краката и да реагираме на промените в положението на главата и тялото в пространството. 

Вестибуларният апарат е разположен във вътрешното ухо, в полуокръжните канали, запълнени с течност. Чувствителни власинки по стените на каналите реагират на колебанията на тази течност и движението на микроскопичните кристали - отолити. При промяна на положението на тялото и при движение тези кристалчета дразнят власинките и сигналите отиват в мозъка. 

Повечето хора разполагат с доста натренирани вестибуларни апарати и те не изпитват трудности нито във въздуха, нито в морето, нито на сушата. На болестта на движението са подложени между 5 и 10% от населението.  

За да научите как да се справите с досадния недъг по време на пътуване, четете auto.blitz.bg.