Въпросите за предимство на кръстовище обикновено създават доста главоболия на кандидат шофьорите. Ситуацията от илюстрацията не е по-различна и предизвиква ожесточена полемика в мрежата.

Възможните варианти за отговор са два:

1) Леката кола
2) Автобусът

Преди да пристъпим към диреното на верния отговор нека да напомним, че шофьорите трябва да бъдат винаги концентрирани и внимателни на пътя, а особено на кръстовищата. Защото именно там се случват огромно количество тежки ПТП. 

Всички правила за движение са важни, но тези за преминаване през кръстовище шофьорите трябва да знаят, дори на сън да ги попитат да отговорят правилно.

Верният отговор вижте в auto.blitz.bg