Продажбите на автомобили с алтернативно гориво в ЕС се увеличават с 1,2% като през четвъртото тримесечие на 2016 г. са регистрирани 168 103 такива автомобила. Това сочат данните на Асоциацията на европейските автомобилни производители (ACEA), съобщава „Стандарт”.
При хибридните електрически превозни средства (HEV) положителният тренд продължава като продажбите отчитат двуцифрен ръст от 25,1% като за тримесечието са регистрирани 76 930 автомобила.
 

При зарежданите с електричество превозни средства обаче се отчита спад с 16,5% като през тримесечието са регистрирани 49 637 автомобила. Важно е да се подчертае, че продажбите се сравняват с последното тримесечие на 2015 г., когато беше отчетен ръст със 160,5%.
 
Търсенето на автомобили, задвижвани с пропан, етанол или природен газ (NGV) продължава да намалява (-8,1%), макар и с по-умерени темпове, отколкото в предишните месеци. В резултат за тримесечието са регистрирани 41 536 такива автомобила. Основната причина за този спад е свиване на италианския пазар.
 
Сред петте големи пазари в Европа, най-голям ръст в продажбите на автомобили с алтернативно гориво се отчита в Испания (+49,4%), Германия (+21,9%) и Обединеното кралство (+ 14,9%). Растежът в тези страни е изцяло задвижван от търсенето на електрически и хибридни превозни средства. В Италия продажбите се свиват с 3,5%, което се дължи на спад в регистрациите на коли на пропан и газови автомобили, което не може да се компенсира от ръста при електрическите (+ 41,1%) и хибридните (+41,3%) автомобили. Във Франция продажбите на коли на алтернативно гориво се свиват с -1,4%, главно в резултат на спад в продажбите на хибриди (-3,8%). И все пак, Франция отчита най-голям брой на хибридни регистрации (15 448) през четвъртото тримесечие на 2016.
 
Като цяло през 2016 г., 609 629 автомобила на алтернативно гориво са регистрирани в ЕС, което е ръст с 4,1% в сравнение с 2015 г. Този подем се дължи главно на хибридните превозни средства (+27,3%), следвани от сегмента на електрическите автомобили с по-скромен растеж (+ 4,8%), докато продажбите на автомобили на други алтернативни горива намалява (-19,7%).
 
Като цяло, работещите с алтернативно гориво автомобили в ЕС са 4,2% от общия брой регистрации на леки коли през 2016 г.