Сивите дни проникват в живота ни като прах, като резултат започваме да дишаме все по-трудно. От време на време ни се иска да се поотпуснем, да разтоварим. 

Най-вероятно, за това си мечтае всяка изморена майка, когато вечерта се гледа в огледалото и се пита: "Какво стана с теб? Нали беше друга?". 

Животът на Шюри Мишел е живот на самотна майка, който никога не би могъл да бъде наречен приказка. Тя едва ли се е надявала на помощта на добър самарянин, когато спукала гума на своя стар автомобил. 

За да научите как е приключила тази невероятна история за един добър човек, помогнал на самотна майка в беда, посетете auto.blitz.bg