Във връзка с реформата по отношение на бюрокрацията в държавната администрация, която беше задвижена след заседание на Министерския съвет преди 10 месеца, вече има конкретно предложение за изменение на шест наредби що се отнася до транспорта. То е на етап "обществено обсъждане".

Съгласно предложението, няма да се иска свидетелство за съдимост от хора, които искат да извършват определена транспортна дейност - вместо това информацията дали съответният човек е с чисто съдебно минало ще бъде събирана по служебен път, т.е. едно звено на администрацията ще комуникира с друго. Става въпрос за следните положения:

- за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение (Наредба № 37 от 2002 г.).
 
- за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация (Наредба № 41 от 2008 г.).

- за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България (Наредба № 33 от 1999 г.).