Лимитите на обезщетенията, които се изплащат по застраховката “Гражданска отговорност”, ще бъдат увеличени. За имуществени вреди ще се плащат до 2,1 млн. лв., при 2 млн. лв. в момента. А ако са пострадали и хора, ще се плащат до 10,42 млн. лв., при 10 млн. лв. сега. Това гласят приети от кабинета промени в Кодекса за застраховането, пише Труд бг.

Промяната не би трябвало да се отрази на цените на полиците, защото е очаквана от бранша, а “Гражданска отговорност” наскоро вече поскъпна. С промените всеки служител на разпространител на застраховкище трябва ежегодно да повишава квалификацията си като премине през поне 15 часа обучение. Въвеждат се и нови категории застрахователни посредници.

В първата влизат сегашните брокери и агенти, които трябва да отговарят на най-високите изискванията за знания и умения. Нова категория посредницище предлагат полици като допълнителна дейност. Те ще трябва да се регистрират в КФН и да отговарят на по-ограничени критерии за знания – познаване на условията по застраховките, на правилата за завеждане на претенции и за разглеждане на жалби. Те ще предлагат само застраховки на една компания, свързани с продукт или услуга, и няма да могат да предлагат полици “Живот” и “Гражданска отговорност”. Третата категория посредницище предлагат полици като допълнителна дейност и за тяхще има помалко изисквания